Wojskowy dzień szkoleniowy w Hrubieszowie
Żołnierze, absolwenci szkolą młodszych kolegów.
© 2018 Zespół Szkół w Dubience