matura

         MATURY 2019/2020

         Studia 2020 - Pomagamy maturzystom 2020. Online! - kliknij

.

Zostały zaktualizowane terminy przeprowadzania egzaminu

maturalnego w terminie dodatkowym (w lipcu 2020).

                                                                                   Portal dla maturzystów - kliknij

.

.

Prezentacja – zasady przeprowadzania New 4

   i harmonogram egzaminów w 2020 r.

EGZAMIN MATURALNY

Komunikat w sprawie odbioru kodów

   dla zdających egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu

   przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

   (aktualizacja z 8.06.2020)

♦ Wyciąg z Wytycznych, dotyczący egzaminu maturalnego.

.

.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

.


20191120 165818

      KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknij


Próbna Matura

 .

Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował pisma dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Poniżej, w linkach znajdują się omawiane komunikaty:

Poniżej przedstawiamy materiały dodatkowe przygotowane przez OKE w Krakowie

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience