matura

         MATURY 2019/2020

                 Portal dla maturzystów - kliknij

.

♦ TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

♦ INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, W JAKIEJ FORMULE BĘDĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO

   EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020

♦ TERMINY DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2019-2020 PRZYSTĄPIĄ

   DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY LUB PO RAZ KOLEJNY

♦ INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

   LISTA POP

♦ ZASADY WGLĄDU DO PRAC EGZAMINACYJNYCH.

♦ INFORMACJA O OPŁACIE ZA EGZAMIN MATURALNY - kliknij

20191120 165818

.

.

Próbna Matura

  z Operonem

.

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych.

Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu maturalnego, Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie. W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2019 r.

Patronat merytoryczny nad Próbną Maturą z języka angielskiego sprawuje British Council.

.

.

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience