Piątek 15 maja 2015 był dniem otwartych dni, w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience. W uroczystości uczestniczyli między innymi wicestarosta chełmski Tomasz Szczepaniak, Janusz Kański – członek Zarządu Powiatu Chełmskiego, Stanisława Dobrowolska - p.o. dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, płk Dariusz Łopocki – Komendant Placówki SG w Skryhiczynie oraz miejscowi dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, zainteresowani podjęciem nauki w szkole uczniowie gimnazjów z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego, a także ich opiekunowie i nauczyciele.

Oprócz przemówień, pokazu musztry oraz technik interewncji przygotowanych przez uczniów LO w Dubience, uczestnicy mogli zapoznać się z profesjonalnym sprzętem zaprezentowanym przez Placówkę Straży Granicznej ze Skryhiczyna, 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany z Chełma oraz II Pułk Rozpoznawczy z Hrubieszowa.

Cała społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience serdecznie dziękuje za przybycie zaproszonym gościom oraz uczniom gimnazjów, ich rodzicom i nauczycielom.

Przejdź do galerii zdjęć

IMG 2958 Zakończenie roku szkolnego klasy trzeciej zainaugurowano mszą świętą w Kościele Parafialnym w Dubience. Na uroczystość przybyli goście: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie Wojciech Zakrzewski, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie por. Krzysztof Paszko, ksiądz proboszcz Piotr Ciećkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Burdzicka, Grono Pedagogiczne, uczniowie klasy I i II oraz rodzice. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości Pani Dyrektor Dorota Elsheikh pożegnała maturzystów w imieniu swoim oraz nauczycieli. Życzyła  im wielu sukcesów w kolejnych etapach życia. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

17 kwietnia 2015 r. delegacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach 71 Rocznicy Bitwy pod Wojsławicami oraz jubileuszu 30 lecia Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic. Uczniowie klasy mundurowej z LO w Dubience przeprowadzili Apel Poległych, złożyli wieńce oraz wystawili wartę honorową przy pomniku, który upamiętnia poległych partyzantów w walkach w 1944 r.

Przejdź do galerii zdjęć

10. kwietnia 2015 r. delegacja uczennic w składzie: Beata Ławecka, Izabela Lawecka oraz Paulina Wargacka wraz z opiekunkami p.Dyrektor Dorotą Elsheikh i koordynatorką projektu p.Bożeną Wintmiller  wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej projekt AIESEC World Talks. Gala miała  miejsce  w Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w Lublinie.

Uczniowie naszej szkoły w dniach 24-27.03.2015 r. brali udział w Giełdzie Szkół, która odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie. Giełda miała na celu zapoznanie uczniów trzecich klas gimnazjum z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu chełmskiego. Prezentacji dokonywali sami uczniowie informując o profilach kształcenia w nowym roku szkolnym, kryteriach, jakie należy spełnić by zostać uczniem danej szkoły,  wymaganiach nauczycieli, zajęciach pozalekcyjnych oraz sukcesach szkół. Była też możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych.

phoca thumb l IMG 6122 phoca thumb l IMG 6123 phoca thumb l IMG 6160

© 2015 Zespół Szkół w Dubience