IMG 0433

 

 Dnia 02.02.2017 r. w Zespole Szkół w Dubience Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akcja profilaktyczna z udziałem psa  Idea 3107 o specjalności narkotycznej, mająca na celu sprawdzenie placówki i społeczności szkolnej pod kątem posiadania narkotyków.

Działanie zostało wykonane przez funkcjonariusza Straży Granicznej z Dorohuska mł. chor. SG Artur Harmata.  Przeprowadzona akcji zakończyła się pozytywnie, gdyż na terenie budynku szkoły oraz internatu nie znaleziono substancji o działaniu narkotycznym. Następnie został wygłoszony wykład pt. „ Narkomania- w pułapce uzależnienia. STOP narkotykom” . Młodzież zapoznała się bardzo dokładnie z problemem narkomanii, m.in. z konsekwencjami zdrowotnymi oraz społecznymi nałogu, fazami uzależnienia, rodzajami narkotyków oraz w jaki sposób funkcjonuje człowiek uzależniony.

Zobacz zdjęcia!

© 2019 Zespół Szkół w Dubience