DSC 05662

Dnia 25 maja 2017 w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Program uroczystości był bardzo bogaty i solidnie przygotowany. W ramach Dnia Otwartego LO w Dubience można było posłuchać ciekawych i wzbogacających duchowo wypowiedzi Pani Dyrektor Bożeny Wintmiller oraz zaproszonych gości, wśród których głos zabrała Pani Jolanta Ryszkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, reprezentująca Starostę Chełmskiego.

Inspirująca do przemyśleń była także wypowiedź Pana Dariusza Sulkowskiego - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie. Podczas Dnia Otwartego ważne są także wypowiedzi gości mundurowych, a zatem funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówek w Skryhiczynie. Hrubieszowie i Chełmie, a także komendanta z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie. Najważniejsza była wypowiedź płk Zbigniewa Tarki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, który ogłosił, iż Liceum w Dubience zostało pozytywnie zweryfikowane oraz zakwalifikowane do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych.  Po wystąpieniach gości zebrani, czyli goście, nauczyciele, uczniowie LO w Dubience oraz z klasy III z okolicznych gimnazjów, a także ich rodzice) obejrzeli pokaz musztry zespołowej przygotowany przez uczniów klasy I i II oraz pana Marka Bałandę. Następnie miały miejsce pokazy dynamiczne przygotowane przez młodzież i nauczycieli przedmiotów SG, EW i ESO: pana Marcina Zelenta i pana Marka Zalichtę. Pokazy były niezwykle udane i dopracowane w każdym szczególe.

 Podczas Dnia Otwartego można było zapoznać się z następującymi ekspozycjami: Jednostek Wojskowych, Straży Granicznej, SkySive i Dobrej Szkoły i LO w Dubience. Każdy uczestnik imprezy mógł samodzielnie rozłożyć i złożyć dowolną broń ręczną. A chętnych było naprawdę wielu, także wśród nauczycieli przedmiotów humanistycznych...  Z kolei pan Piotr Bucior z Ośrodka Szkolenia Dobra Szkoła z Chełma dokonał losowania szczęśliwca wśród uczniów klasy II, który otrzyma 50% dofinansowania do kursu prawa jazdy. Ów farciarski uczeń cieszył się tak bardzo, jakby, co najmniej wylosował auto. Potem było coś dla ducha, czyli przepiękny występ dwójki utalentowanych  solistów z klasy I: Karoliny Mączki i Adriana Makara. Na zakończanie tego ciekawego dnia LO W Dubience wszyscy, którzy przybyli, czy to z bliska (gimnazjum w Dubience), czy z daleka (Miastków kolo Tomaszowa) zostali poczęstowani wojskową grochówką, kanapkami i pysznym ciastem. A do popicia była nie tylko oranżada z logo szkoły na butelce, ale też doskonały  kompot z rodzimych owoców. Tym smacznym  poczęstunkiem wręcz profesjonalnie zajmowała się pani Urszula Denis oraz wyszkolone przez nią  uczennice z klasy I. I nie dziwi fakt, że po tak udanym Dniu Otwartym do liceum w Dubience podania o przyjęcie do klasy I złożyło kilkunastu przyszłych uczniów. A będzie ich jeszcze więcej, bo warto przyjść do tej szkoły, szczególnie, gdy nauczyciele różnych przedmiotów wspólnie  dbają o swoją  szkołę i każdy stara się jak najlepiej robić to, co do niego należy. A uczniowie uczą się nie tylko przedmiotów ogólnokształcących i mundurowych, ale - a może przede wszystkim - współdziałania w grupie i  radzenia sobie w życiu. Zdobywają także niesamowitą sprawność fizyczną!

Dziękujemy Państwu Grażynie i Jerzemu Jaroszom za wsparcie finansowe przy organizacji Dnia Otwartego Szkoły.

 

Zobacz zdjęcia!

© 2015 Zespół Szkół w Dubience