• Certyfikat
  Certyfikat
 • Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
  Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
 • XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
  XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
 • Karolina Mączka
  Karolina Mączka
 • Dyplom
  Dyplom
 • Śpiewający słowik
  Śpiewający słowik
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
  Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
 • Zespół PRIMA
  Zespół PRIMA
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Giełda Szkół 2018
  Giełda Szkół 2018
 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom
  Dyplom
 • Liceum Ogólnokształcące Baner
  Liceum Ogólnokształcące Baner
 • CERTEFIKAT_SZKOLNY_KLUB_WOLONTARIATU
 • Dyplom_Prima
  Dyplom_Prima
 • Karolina mączka

  Resized 20171003 133019 001 00
  Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

  Read more

21754695 10212230549472395 1533086509 o  

Rozpoczęcie roku to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na długo. 04.09.2017 roku w Zespole Szkół w Dubience odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2017/2018. Spotkanie ze szkołą poprzedziła Msza Święta odprawiona w miejscowym kościele w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 

 

 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Wintmiller witając serdecznie wszystkich zebranych w murach naszej szkoły, a zwłaszcza gości specjalnych, którzy zaszczycili tę uroczystość swoją obecnością: ks. Piotra Ciećkiewicza, wicedziekana Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i proboszcza parafii w Dubience, st. chor. szt. Dariusza Poliwczaka z Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, p. Ewę Szczurek - przewodniczącą koła Emerytów i Rencistów, p. Annę Daniluk, wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience. 

Szczególne słowa powitania skierowała do rodziców i uczniów, zwłaszcza tych nowoprzyjętych do naszej szkoły. Zapewniła ich, że mogą zawsze liczyć na uczących tu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, jak i starszych kolegów. Pani Dyrektor wszystkim uczniom życzyła samych piątek i szóstek, a uczniom klasy maturalnej, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu dojrzałości, aby matura okazała się prosta i przystępna, a ostatni rok nie był tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością i zabawą. Klasę II zachęciła do aktywnego udziału w Programie Pilotażowym MON, w którym uczestnictwo umożliwi im zdobycie dodatkowych punktów przy rekrutacji na kierunkowe studia oraz absolutne pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przy naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej i zawodowej służby wojskowej. 

Zwracając się do rodziców Pani Dyrektor poprosiła ich o wsparcie swoich dzieci w trudach nauki, a także o wspieranie działań nauczycieli. 

Następnie Pani Dyrektor odczytała zebranym List Lubelskiego Kuratora Oświaty związany z inauguracją roku szkolnego 2017/18.

W czasie uroczystości zgromadzonym uczniom i rodzicom przedstawieni zostali również nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy klas. 

Kończąc spotkanie Pani Dyrektor życzyła wszystkim wiele radości płynącej z obcowania z nauką, dobrych ocen i samych szczęśliwych chwil w murach naszej szkoły. 

Złożyła również podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości p. Markowi Bałandzie, p. Katarzynie Kacie oraz p. Urszuli Denis, p. Jadwidze Kiciak i p. Markowi Zielińskiemu.

Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami do przydzielonych sal. 

© 2018 Zespół Szkół w Dubience