W czwartek 12 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Krzysztofem Kołtunem  Prezesem Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie, autorem m.in. nowo wydanej powieści Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu. Książka jest jest pomnikiem pamięci pomordowanym Polakom na Wołyniu ( w powiecie Luboml – zginęło z rak UPA i Ukraińców ponad 4 tys. Ludzi.) ponadto jest też przestrogą Młodym Polakom.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie SP I LO, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz mieszkańcy gminy Dubienka.

 


Pan K. Kołtun, reprezentujący Stowarzyszenie Pisarzy Polskich o. Kraków. zapoznał obecnych ze swoją twórczością I opowiedział o okolicznościach, które skłoniły go do napisania ksiązki. Wysłuchaliśmy także fragmentów jego książek oraz wierszy. Poeta opowiadał również o swoich podróżach na Wołyń oraz zachęcał do audycji stworzonych w jego Antykwariacie Kresowym a także do pokochania rodziny, ludzi starszych, całej Polski oraz do dobrego życia.
Gościem specjalnym towarzyszącym poecie był ppłk rez. dr inż. Jacek Gaj, który jest pasjonatem Lwowa, społecznikiem, miłośnikiem Kresów I wykładowca PWSZ w Chełmie oraz recenzentem książek p. Krzysztofa Kołtuna. Oto jak wypowiada się o nowo powstałej książce: Książka „Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu”, autorstwa  Krzysztofa Kołtuna, stanowi zbiór 41 opowiadań-relacji świadków ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Tematyka wspomnień dotyczy obszaru położonego niedaleko, tuż za graniczną obecnie rzeką Bug. Opisano w niej tragiczne, wstrząsające i traumatyczne przeżycia ludzkie, przyporządkowane terytorialnie do miejsc, po często nieistniejących dzisiaj wioskach, które zniknęły z powierzchni ziemi – spalone często razem ze swoimi mieszkańcami, świątyniami i zabudowaniami…..
Ukazany bezmiar i groza ludobójstwa… poraża.
Obowiązkiem żyjących potomnych jest, by pamiętać, kultywować i przekazywać kolejnym pokoleniom tę tragiczną pamięć, pozostawiając kwestię wybaczenia komu innemu – na sądzie ostatecznym.
Po zakończeniu spotkania była możliwość porozmawiania z pisarzem i wymiany wrażeń.

 

© 2015 Zespół Szkół w Dubience