TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE,
                    czyli Dzień Otwarty w LO w Dubience.


DSC01549

Dnia 18 maja 2018 r. już po raz trzynasty w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 WDAK w Dubience odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Szkoła od około 20 lat przygotowuje swoich absolwentów do pracy w formacjach mundurowych RP, takich jak Straż Graniczna, Wojsko Polskie, a od 2017 roku posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie pionu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.


Uczniowie liceum zaprezentowali przybyłym w tym dniu gimnazjalistom z różnych miejscowości, licznie zaproszonym gościom, a także rodzicom pokaz musztry zespołowej (przygotowany przez por. M. Bałandę) oraz pokaz technik interwencji. W dalszej części uroczystości miały miejsce pokazy dynamiczne z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Skryhiczyna, tj. z użyciem środków przymusu bezpośredniego z wykorzystaniem samochodu służbowego oraz z użyciem psa służbowego w stosunku do osoby podejrzanej. Wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznania się z ekspozycjami Jednostek Wojskowych: 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal” z Hrubieszowa i 1 Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie oraz Placówki Straży Granicznej ze Skryhiczyna reprezentującej NOSG w Chełmie, SkyDive, Dobrej Szkoły i Liceum Dubience. Swoimi pięknymi występami zaszczycili wszystkich utalentowani soliści: Karolina Mączka- laureatka wielu konkursów wokalnych oraz Adrian Makar – zwycięzca VII edycji konkursu „Mam Talent”.
Na zakończenie tego ciekawego Dnia Otwartego wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, a także pyszne domowe ciasto przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dubienki. Dużym zainteresowaniem cieszył się także domowy chleb ze smalcem i ogórkiem przygotowany przez panią Agnieszkę Chmielewską.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Formacji Mundurowych. Dyrektor szkoły pani Bożena Wintmiller odczytała również listy gratulacyjne, chwalące za patriotyczne i proobronne kształcenie naszej młodzieży, których autorami byli: ppłk dr inż. Zbigniew Tarka z Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr inż. Mariusz Nagadowski.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience