.

.

Grayna 2   GRAŻYNA JAROSZ, wspaniały nauczyciel, pedagog    PLAKAT i wolontariusz teraz sama potrzebuje Naszej pomocy.

Od wielu lat współpracuje przy licznych imprezach charytatywnych będąc dowodem na to, że talent i miłość do muzyki idą  w parze z wielkim sercem.

W 2017 roku u Pani Grażyny stwierdzono zmiany onkologiczne. Liczne zabiegi i wizyty w klinikach zagranicznych przekroczyły jej możliwości finansowe.

Wczuwając się w sytuację Naszej koleżanki, a także w trosce o jej powrót do zdrowia:

.

KIERUJEMY APEL O POMOC DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW NAUCZYCIELI SZKÓŁ, WÓJTÓW I BURMISTRZÓW GMIN, STAROSTY POWIATU CHEŁMSKIEGO, PREZYDENTA MIASTA CHEŁMA, PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH.

 Bliższe informacje pod numerem telefonu 607 663 444.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience