Komunikat

.1Struk0 2

 KOMUNIKAT

 DYREKTORA

.

.


Drodzy Uczniowie klasy trzeciej

.
Próbna Matura z Operonem to wyjątkowe wydarzenia, które odbywają się co roku w tysiącach szkół w całej Polsce.
W związku z COVID-19 szkoły, które mogą przeprowadzić egzaminy w dniach:

.
• 24–27 listopada 2020 – Ogólnopolska Próbna Matura organizują je zgodnie z planem.

.
Uprzejmie informuję, iż w naszej szkole Próbna Matura odbywać się będzie w w/w terminie.
Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

                                                                                                                          Dyrektor
  Dubienka, 20.11.2020                                                                           Kazimiera Ciupa


KOMUNIKAT DYREKTORA

            Uprzejmie informuję, iż zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 29 listopada 2020r. Lekcje zdalne będą prowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - według obowiązującego planu lekcji przez platformę Teams.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Dubience informuję, że 12 i 13 listopada 2020r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zatem lekcje zdalne nie będą realizowane.

                                                                                                                            Dyrektor

Dubienka, 09.11.2020 r.                                                                              Kazimiera Ciupa


Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – komunikat MEN

 Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia z art. 30b (COVID-19) (22.10.2020)


Drodzy rodzice i uczniowie

W związku z wejściem w dniu 24 października Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty,  zostaje wprowadzone od 24.10.2020 do 08.11.2020 nauczanie zdalne.

W naszej szkole odbywać się ono będzie poprzez stronę szkoły, zakładka – ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJA 2020/2021. Od poniedziałku proszę pobierać tematy z tej zakładki oraz być dostępnym na platformie TEAMS – tak jak było podawane na apelu w piątek.         

Na każdych zajęciach, według planu klasowego będzie sprawdzana obecność na poszczególnych lekcjach.

Proszę o stały kontakt z wychowawcą klasy.

                                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu

24.10.2020                                                                                                                                 Kazimiera Ciupa


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kliknij

składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom

Zespołu Szkół w Dubience

zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Zespołu                14 września 2020 r.                                                                                                      Kazimiera Ciupa

 


Uprzejmie informuję, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.

.

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.09.07                                                                                    mgr Kazimiera Ciupa


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

.

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                          mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękuję za cały rok wytężonej pracy. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy.     To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i zrealizować.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność          i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji życząc jednocześnie bezpiecznych wakacji          i wielkiej przygody. Słowa podziękowania kieruję również w stronę rodziców, którzy zawsze służą swoją radą     i pomocą.
Życzę wszystkim aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

.
                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                             mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

.
Uprzejmie informuję, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszym liceum odbędzie się 26 czerwca 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym dniu odbywa się jeszcze ostatni egzamin maturalny wejście do szkoły nie będzie możliwe w godzinach 9: 00 -12: 00.
Biorąc pod uwagę rekomendacje GIS oraz MEN rozdanie świadectw odbędzie się w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas z zachowaniem reżimu sanitarnego.

.
KLASA 2

- 10:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz– wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1B

- 10:30 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1A

- 11:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką

.
Uwaga
W tym dniu będzie możliwość odebrania swoich rzeczy z internatu w godzinach 10:00-12:00

.

                                                                                                                            Dyrektor Zespołu

Dubienka, 22.06.2020                                                                                    /-/ Kazimiera Ciupa

© 2019 Zespół Szkół w Dubience