• Wzór munduru na rok szkolny 2018/2019
  Wzór munduru na rok szkolny 2018/2019

  * Mundur wzór 2010   

   * Buty czarne typu militarnego  

  * Beret zielony     

  * Pas      

 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
  Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
 • XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
  XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
 • Karolina Mączka
  Karolina Mączka
 • Śpiewający słowik
  Śpiewający słowik
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
  Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
 • Zespół PRIMA
  Zespół PRIMA
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Giełda Szkół 2018
  Giełda Szkół 2018
 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom
  Dyplom
 • Certyfikat
  Certyfikat
 • Liceum Ogólnokształcące Baner
  Liceum Ogólnokształcące Baner
 • CERTEFIKAT_SZKOLNY_KLUB_WOLONTARIATU
 • Dyplom_Prima
  Dyplom_Prima
 • Karolina mączka

  Resized 20171003 133019 001 00
  Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

  Read more

Dnia 12 maja br. Karolina Mączka zdobyła II miejsce w VIII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni
i Piosenki Maryjnej dla dzieci i młodzieży w Werbkowicach. Został on zorganizowany przez Gminę Werbkowice, GOK Werbkowice i Parafię rzymsko – katolicką p.w. Michała Archanioła.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

DSC 5159 W dniach 5-9 maja br. uczniowie naszej szkoły mogli po raz kolejny uczestniczyć w Specjalistycznym obozie szkoleniowym EuroWeek – Szkoła Liderów w Międzygórzu
W trakcie zajęć prowadzonych w formie warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy z Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki i Azji uczestnicy projektu mogli rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.
Ponadto każdy uczestnik szkolenia miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek.

IMG 8738

 

Uroczyste obchody rocznicy rozpoczęto udziałem pocztu sztandarowego LO w Dubience: Krzysztofa Kapysia, Konrada Buczka Bartosza Wargackiego wraz z opiekunami: p. Dyrektor Bożeną Wintmiller i p. Markiem Bałandą we Mszy Świętej za Ojczyznę w Kościele Trójcy Przenajświętszej. W dniu 03.05.2018r.Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Marcinem Zelentem, p. Anitą Poliwczak i p. Marylą Pastuszak po raz drugi mieli zaszczyt być integralną częścią X Patriotycznego Koncertu Biało-Czerwonej. Ceremonia miała miejsce w Dworku ,,Pan Tadeusz w żłótańcach z okazji Święta Flagi Państwowej i 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała charakter wojskowy i rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystośći Kacpra Kuśmierczyka. Meldunek odebrał z-ca wójta Lucjan Piotrowski. Natomiast dowódcą PododdziałuReprezentacyjnego LO w Dubience był Alber Kielar. Następnie poczet flagowy w składzie: Jakub Stachyra, Karol Łysiak oraz Mateusz Folusz przy dźwiękach hymnu państwowego, dokonał uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. W klimat pieśni i piosenek patriotycznych wprowadzili zgromadzonych gości uczniowie naszej szkoły: Adrian Makar i Karolina Mączka. Po zakończeniu oficjalnej części przybyli goście mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną LO w Dubience.

 

W dniu 28 kwietnia 2018 r. poczet sztandarowy naszego liceum w składzie: Konrad Buczek, Kacper Kuśmierczyk oraz Łukasz Strycharz pod opieką por Marka Bałandy brał udział w uroczystościach nadania imienia oraz nadania i poświęcenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 2020 Hrubieszów w miejscowości Tuczępy gm. Grabowiec. W trakcie uroczystości:


- podniesiono flagę państwową, odegrano Hymn Państwowy,
-odprawiono Mszę Świętą w intencji Jednostki Strzeleckiej 2020 w Hrubieszowie oraz nauczycieli należących do Związku Strzeleckiego uczących w SP w Tuczępach,
-nadano imię i wręczono sztandar JS 2020 w Hrubieszowie,
-odsłonięto pomnik nauczycieli SP w Tuczępach- oficerów Wojska Polskiego,
- oddano salwę honorową,
- odsłonięto tablicę pamiątkową przy remizie OSP , a następnie odbył się koncert pt. „Ojczyzno Ma”.
Na zakończenie obejrzeliśmy pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy JS z Nowego Sącza,
a całość zakończył poczęstunek grochówka wojskową.


IMG 1226 27 kwietnia 2018 roku tegoroczni maturzyści zostali pożegnani uroczystą akademią przygotowaną przez klasę II. Był to szczególny dzień dla uczniów, ponieważ ukończyli szkołę średnią, a tym samym zakończyli kolejny etap swojego życia.
Na uroczystość przybyli: ks. Piotr Ciećkiewicz - Wicedziekan dekanatu Hrubieszów Północ i proboszcz naszej parafii, p. Piotr Deniszczuk - Starosta Chełmski, p. Janusz Kański - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjnych w Dubience i Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Chełmie, p. Anna Daniluk - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience, p. Beata Krzos - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubience, p. Dariusz Poliwczak - st. chor. sztabowy Placówki SG w Skryhiczynie, Dorota Ulanicka - była wychowawczyni klasy Ia, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dubience, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie klasy I i II oraz rodzice.
Pani Dyrektor Bożena Wintmiller przywitała przybyłych gości i wygłosiła przemówienie, w którym pogratulowała maturzystom osiągniętych wyników w nauce
i sukcesów w wielu konkursach i zawodach sportowych oraz życzyła im mądrze wytyczonych celów w życiu. Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski również zabrał głos.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości i przemówieniach zostały wręczone uczniom świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z nagrodami, dyplomami
i podziękowaniami za pracę na rzecz szkoły. Carla Szewczuk otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Wybranym uczniom zostały również wręczone listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne zasługi dla szkoły, podpisane przez Starostę Chełmskiego pana Piotra Deniszczuka. Uczniom realizującym innowacje pedagogiczne SG i EW zostały wręczone certyfikaty potwierdzające realizację programu szkoleniowego.

© 2018 Zespół Szkół w Dubience